ที่พักในโคราช เขาใหญ่
ที่พักในโคราช เขาใหญ่
 
 
 
 
 

ที่พักในโคราช เขาใหญ่


จากความเป็นชาวโคราชที่คิดจะสร้างสรรค์ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวโคราช
จึงเป็นที่มาของโครงการปางรุจี ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดดเด่นต่างจากโครงการโดยทั่วไปและเป็นหนึ่งในโครงการ
ที่จะดึงดูดให้คนท้องถิ่น บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและใช้บริการ

โครงการปางรุจีได้เล็งเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้นำสินค้าท้องถิ่นต่างๆ มาจัดตกแต่ง ให้กับสถานที่
จัดแปลงสาธิตการทำนา และจัดตั้ง “Cultural Center” ในอนาคต
เพื่อนำเสนอและร่วมอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา การเลี้ยงผึ้ง
สำหรับการให้บริการต่อบุคคลทั่วไป กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โครงการปางรุจีได้จัดให้มีการบริการผู้สูงอายุในรูปแบบของ “การพักผ่อนและท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ”
เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
และควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการให้บริการในด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
การเข้าค่ายเชิงวิชาการ (ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
โครงการปางรุจีได้กำหนดกิจกรรม แก่สมาชิก การเต้นลีลาศ
การให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และการให้ความรู้ทางโภชนาการ บริการ Internet โดยไม่คิดมูลค่า

โครงการปางรุจี เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมและให้บริการ

เป็นที่พักค้าง พักผ่อนหย่อนใจ
ให้บริการด้านการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม จัดงานมงคล งานสังสรรค์ และงานรื่นเริงต่าง ๆ
ให้บริการผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ และบุคคลทั่วไป ในรูปแบบการพักผ่อนและท่องเที่ยว
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและบุคคลทั่วไป
เป็นศูนย์ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นssssss
ที่พักในโคราช เขาใหญ่
sssss
 PANG RUJEE RESORT & RESIDENCES - Huay Yang
313 Moo 5 T.Suranaree, A. Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
Tel : +66 856 822 208, +66 856 822 209, +66 818 011 340  Fax :+66 44 252 902, +66 44 933 593
Copyrights @2008 All rights reserved.

.