พบซากไดโนเสาร์ ร้อยล้านปีที่โคราช
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ราชสีมา ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา


ตั้งแต่ปี 2543 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้รวบรวมชิ้นส่วนกระดูก ไดโนเสาร์ที่พบในก้อนหินบริเวณรอบเขต อ.เมืองนครราชสีมา

           

พบว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์ 6 ชนิด คือ อัลโลซอริด อิกัวโนดอนทิด แฮดโดรซอร์ ภูเวียงโกซอรัส โดรเมโอซอริด
และออร์นิโธมิพร้อมกันนั้นพบชิ้นส่วน เต่า จระเข้ ปลาเกล็ดแข็งและพวกเลปิโดเทส ปลาฉลามน้ำจืดไฮโบดอนต์
และหอยต่างๆ ที่สำคัญคือ ไดโนเสาร์พวกอัลโลซอริดมีความยาวถึง 10 เมตร พบที่บ้านสะพานหิน ต.สุรนารี
อ.เมืองนครราชสีมา เป็นพันธุ์กินเนื้อใหญ่ที่สุดที่เคยขุดพบในไทย โดยพบขากรรไกรและฟันหลายซี่
บางซี่ไม่รวมรากฟันมีความยาวถึง 10 เซนติเมตร ก่อนหน้านี้พบกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์สยามโมไทรันนัส
อิสานเอสซิสที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  เป็นพันธุ์กินเนื้อ มีความยาวเพียง 6.5 เมตร เท่านั้น
ขณะเดียวกันพบชิ้นส่วนไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช พวกอิกัวโนดอนต์ มีความยาว 7 เมตร และไดโนเสาร์ปากเป็ด
หรือแฮดโดรซอริด โดยพบฟันและขากรรไกรเช่นกัน สำหรับไดโนเสาร์พันธุ์ปากเป็ดนี้พบเป็นแห่งแรกของไทย
และคาดว่าอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก สำหรับสัตว์เลื้อยคลานบินได้พวกเทอโรซอร์ ถือว่าพบเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทยต่อจาก
จ.สกลนคร โดยพบฟัน 20 ซี่ และกระดูกส่วนหนึ่ง โดยปีกมีความกว้างเมื่อกางออกไม่ต่ำกว่า 5 เมตร อยู่ในตระกูลออร์นิโธคีริดี
หรือเทอโรซอร์ที่มีปีกคล้ายนก  

           

สำหรับไดโนเสาร์ที่พบเหล่านี้ไม่มีรายงานการพบมาก่อนในเขต จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์ อันเป็นแหล่งไดโนเสาร์
ที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศไทย นับว่าสำคัญกับ จ.นครราชสีมา ในฐานะเป็นประตูสู่ภาคอีสาน ถือเป็นโอกาสที่ดีของ
จ.นครราชสีมา ในการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้านไดโนเสาร์ของประเทศไทยต่อไป
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น บางส่วนของพื้นที่เป็นทุ่งกว้างสลับกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
มีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่ามากมายทั้งไม้เศรษฐกิจ ไม้หอม และสมุนไพรต่าง ๆ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
The Monument of Thao Suranaree

Khun Ying Mo is situated in front of the old gate of "Pratu Chumpon" on the west side of the city.
This monument was rerected in 1934 to commemorate the heroic deed of Khun Ying Mo,
wife of Deputy Governor of Khorat during the reign of King Rama III, who managed to save the city
from the invasion of the Laotian army led by Prince Anuwong of Vientiane. Every year from
March 23 to April 3, there is a celebration to honour this statue which draw thousands of
people from towns and neighbouring provinces.


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

โบราณสถานเสมา
ตั้งอยู่ที่ตำบลเสมา ห่างจากนครราชสีมาประมาณ 37 กิโลเมตร
มีซากโบราณสถานก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายหลง
เหลืออยู่ มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ เป็นจำนวนมาก

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โตและงดงามอลังการนั่นคือ
ปราสาทหินพิมายแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷วัดศาลาลอย
Wat Sala Loy
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง โดยแยกจากถนนรอบเมืองไปประมาณ 500 เมตร
วัดนี้ตั้งอยู่ติดกับลำตะคองซึ่งไหลพาด ผ่านตอนเหนือของตัวเมืองไปลงสู่แม่น้ำมูล  ท้าวสุรนารี กับ
ท่านปลัดสามีสร้างขึ้นเมื่อ ปี  พ.ศ. 2370 อุโบสถที่สร้างแบบศิลปไทยประยุกต์ เป็นรูปสำเภาโต้คลื่น
ใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


ปราสาทพนมวัน
Prasat Hin Phanom Wan
Located 20 kilometers from town. It can be reached by following Nakhon Ratchasima
Khon Kaen Highway; then turing right a kilometer 14-15 and travelling on for 5 kilometers.

Prasat Hin Phanom Wan is smaller than Prasat Hin Pimai but they are similar in their structural plan,
facing the east. It was built during the 10th - 11th centuray to worship Lord Shiva. Indeed in
the 11th century, the centre had been Rattanapura town so that it had received better
preservation from the state people. It was abandoned in the 12th century, but in the Ayutthaya
period it was adapted to be a Buddhist temple until the Ratanakosin (Bangkok) period.

On the gate a Khmer inscription was found, mentioning the year 1082 A.D; the southern lintel has also the
sign of King Rama V, commemorating his visit here. There is some evidence of other prangs in
the compound; a brick ruin, a part of a sandstone door. Some show distinctive signs of secondary
restorations at later periods, i.e. Ayutthaya.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


สวนสัตว์นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Zoological

It is 19 kms. away from Nakhon Ratchasima on Nakhon Ratchasima-Pak Thong Chai Road
(highway No. 304). It is the fifth zoo of Thailand covers an area of 545 rais. There are lot of
interesting wildlife animals; for example, bison, hog deer, and animal of the antler kind,
wild gibbon, langur, snake, wild cat etc. Moreover, there are variety of different species of birds;
for example, classawari birds from Africa, sarus crane, Thai and Indian peacokcs, etc. The zoo open
everyday from 08.00-18.00 hrs. Admission fee; adult 30 Baht, child 10 Baht (car 30 Baht, bus 40 Baht).
For further information call 044-216353.


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

โคราชไนท์บาซ่าร์
Korat Night Bazar

Conveniently located close to the city center in Manat Road which is between Chompol
and Mahatthai Road. The Bazaar has been established as an outlet for local souvenirs,
handicrafts such as Pak Thongchai silk and Dan Kwien pottery and of course delicious food
and fruits; all the above sold at extremely reasonable prices. Opens everyday from 18.00-22.00 hrs.

 


Korat Information
Korat Local MapPhoto Gallery

PANG RUJEE RESORT & RESIDENCES - Huay Yang
313 Moo 5 T.Suranaree, A. Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
Tel : +66 856 822 208, +66 856 822 209, +66 818 011 340  Fax :+66 44 252 902, +66 44 933 593
Copyrights @2008 All rights reserved.